INFORMACJA

Organizacyjne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w dniach 16 – 25 marca 2020 roku Przedszkole będzie nieczynne.

12 i 13 marca 2020 roku odbywają się zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

Proszę czytać informacje zamieszczane na stronach internetowych: Przedszkola, Gminy Stawiguda, Kuratorium Oświaty, Generalnego Inspektora Sanitarnego i stosować się do zaleceń.

Katarzyna Wysocka – dyrektor Przedszkola w Bartągu